Kristian Lunds blog
VORE MEDIER: Medicinsk Tidsskrift | Onkologisk Tidsskrift | Hæmatologisk Tidsskrift | Sundhedspolitisk Tidsskrift | MS Tidsskrift | Propatienter
| | | | |
 


Søren Mikkelsen, 56, er udnævnt til professor i akutmedicin ved Region Syddanmark og Institut for Regional Sundhedsforskning, SDU.

Søren Mikkelsen, 56, er udnævnt til professor i akutmedicin ved Region Syddanmark og Institut for Regional Sundhedsforskning, SDU.

Søren Mikkelsen skal som professor varetage forskningen indenfor den såkaldte præhospitale behandling i Region Syddanmark – altså behandlingen af patienter, der er på vej mod indlæggelse. Det skal ske ved at få etableret et forskningssamarbejde med alle ambulancetjenesterne i Region Syddanmark, de seks regionale akutlægebilsorganisationer samt alle regionens fælles akutmodtagelser.

Søren Mikkelsen har siden 2006 været leder af Lægeambulanceorganisationen i Odense. Hans forskningsinteresser indenfor det præhospitale område spænder vidt. I 2017 færdiggjorde han sin ph.d.-afhandling om lægelig præhospital behandling. Her kunne han påvise, at behov for akut lægelig præhospital behandling var forbundet med ikke alene en høj dødelighed umiddelbart efter hændelsen men også en meget forhøjet dødelighed i årene efter hændelsen. En forklaring kunne være, at nogle patienters kroniske sygdomme pludselig får så alvorlig en karakter, at de går fra at være blot et dagligt besvær, som ikke kræver hospitalsbehandling, til at være livstruende.

Han har blandt andet også deltaget i et projekt i samarbejde med to filosoffer fra Syddansk Universitet. Projektet viste, at på trods af at etiske overvejelser ganske givet spiller en stor rolle ved beslutninger om igangsætning eller afslutning af behandling af præhospitalt hjertestop, så er den skriftlige dokumentation af disse overvejelser ikke særlig omfattende. Dette fund har udløst et landsdækkende projekt, der skal undersøge præhospitale lægers etiske overvejelser i forbindelse med behandling af patienter med hjertestop udenfor hospital. Forskningen skal munde ud i en skabelon eller checkliste for etiske overvejelser, der skal inddrages i beslutningsprocesserne - eksempelvis om patienten på forhånd har fravalgt hjertestopbehandling.

Han er gift med Anne, der også er læge. Der er tre børn i familien. De to ældste er flyttet hjemmefra.

Fritidsinteresserne spænder over klassisk musik, vandreture i alperne og Pyrenæerne og ishockey – både som aktiv deltager på et motionshold i Odense og som stævnelæge for Odenses professionelle ishockeyhold.

Kulturnyheder

  Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

  Hæmatologisk Tidsskrift

  Propatienter

   

  Redaktion

  Redaktion

  Chefredaktører

  Kristian Lund
  kristian@medicinsketidsskrifter.dk

  Nina Vedel-Petersen
  nina@medicinsketidsskrifter.dk

  Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  helle@medicinsketidsskrifter.dk

  Research

  Birgitte Gether
  Jan Fuhs (automatiseret research)

  Webmaster

  Tilknyttede journalister

  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
  Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
  Jette Marinus - respiratorisk
  Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Maibrit Jürs - reumatologi 
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

   

  Om os

  Om os

  Annoncer

  Jobannoncer

  Persondatapolitik

  Kontaktinfo

  Abonnement
  birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

  Mail redaktionen

  Medicinske Tidsskrifters medier

  www.medicinsketidsskrifter.dk
  www.onkologisktidsskrift.dk
  www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
  www.propatienter.dk
  www.medicinsktidsskrift.dk
  www.haematologisktidsskrift.dk
  www.mstidsskrift.dk