Kristian Lunds blog
Branding Celgene

Holbæk Sygehus får ny vicedirektør

Lone Bjørklund tiltræder til juni stillingen som vicedirektør med sundhedsfaglig ansvar på Holbæk Sygehus. Dermed afløser hun Aase Bjerring, der efter en lang karriere i sundhedsvæsenet har valgt at gå på pension.

​Lone Bjørklund er 48 år og kommer fra en stilling som hospitalschef på privathospitalet Aleris-Hamlet i Søborg og København, hvor hun siden 2016 har haft det overordnede ansvar for hospitalets drift og de 500 medarbejdere. Inden da var hun oversygeplejerske på Hjertemedicinsk Klinik, Rigshospitalet, og før det ledende oversygeplejerske på Gentofte Hospitals ortopædkirurgiske afdeling.

Lone Bjørklund blev uddannet til sygeplejerske i 1995 og har siden gennemført en masteruddannelse i voksenundervisning på RUC og en Master of Public Administration ved Copenhagen Business School.

En af Lone Bjørklunds opgaver bliver at videreudvikle indsatsen med at skabe mere sammenhæng og nærhed i sundhedsvæsenet og mere samarbejde på tværs af region og kommuner til gavn for den enkelte patient. Holbæk Sygehus er i forvejen i front på dette område, hedder det i en pressemeddelelse, blandt andet med etablering af et udkørende geriatrisk team i samarbejde med hele tre omegnskommuner, Kalundborg, Holbæk og Odsherred Kommuner, samt oprettelse af ny sygeplejerskeuddannelse på Holbæk Sygehus til september sammen med Professionshøjskolen Absalon.

Lone Bjørklund, der bor i København, kommer til at indgå i sygehusledelsen, som desuden består af vicedirektør med lægefagligt ansvar Knut Borch-Johnsen og sygehusdirektør Torben Dencker Rasmussen.

Holbæk Sygehus er et af Region Sjællands fire akutsygehuse med 1700 ansatte og en af landets største medicinske afdelinger. Sygehuset har 338 sengepladser og betjener omkring 200.000 borgere fra Nordvest- og Midtsjælland.