Kristian Lunds blog
Branding Celgene

Ny professor ved Syddansk Universitet

Robin Christensen er pr. 1. april ansat som professor i Biostatistik og Klinisk Epidemiologi ved Reumatologisk Forskningsenhed, Klinisk Institut, Syddansk Universitet/Odense Universitetshospital.

Robin Christensen forsvarede sin ph.d. om evidensbaseret reumatologi og biostatistik i 2009 og har siden ledet forskningsenheden Musculoskeletal Statistics Unit på Parker Instituttet, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital med hovedvægt på anvendt medicinsk statistik og evidens syntese.

Robin Christensens professorat kommer i naturlig forlængelse af hans flerårige tilknytning til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet/Odense Universitetshospital; han har siden oktober 2014 været adjungeret professor i klinisk epidemiologi, og har i den forbindelse allerede initieret flere projekter sammen med diverse forskningsledere i Region Syddanmark. Robin Christensens vision med professoratet er at fremme gode prospektive forskningsprojekter, hvor resultaterne må forventes at kunne gøre en forskel.

Det er en del af Robin Christensens forsker-DNA at understrege nødvendigheden af at kunne forudse, at selv et negativt studie skal tilføre værdi til samfundet, således at andre kollegaer ikke laver samme studie.

Robin Christensen forventer, at de næste års kliniske forskningsprojekter vil være fokuseret på kronisk inflammatoriske og ortopædkirurgiske tilstande. Robin vil fortsat være tilknyttet Parker Instituttet, på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital i Region Hovedstaden, hvilket også automatisk indebærer en spændende tværregional samarbejdsflade.

Robin Christensen blev tidligt i sin karriere opmærksom på behovet for at være en international spiller via sin fascination af fænomenet Evidence-Based Rheumatology, som blev lanceret og promoveret op igennem 00’erne af et verdensomspændende netværk af reumatologer, der oprindeligt var med til at forme faget klinisk epidemiologi.

Robin Christensen er statistisk redaktør for Cochrane-redaktionen inden for Cochrane Musculoskeletal Group (CMSG) og aktiv i OMERACT (Outcome Measures in Rheumatology) foruden en række andre videnskabelige samarbejder, i de mange forkortelsers verden, dvs. internationale organisationer der alle har som vision at fremme transparens omkring biomedicinsk forskning og fortolkning af statistiske resultater (GRADE, EBR, EQUATOR, REWARD, COMET, IDEOM, COSMIN, GRAPPA, etc.).

Robin Christensen er stor fan af Lean Management filosofien og ønsker med sit professorat at fremme budskabet, at vi i vores projekter skal generere værdi for målgruppen i stedet for at akkumulere citationer, ingen læser eller forholder sig til. Trods Robin Christensens egne mere end 250 videnskabelige arbejder er hans umiddelbare lidt provokative vision, at vi fremover bør lave færre artikler, men bedre forskning.