Kristian Lunds blog
Branding Celgene


Ny ledende overlæge i Hjørring

Bent Wulff Jakobsen er tiltrådt stillingen som ledende overlæge i Ortopædkirurgien i Hjørring, som er organiseret under Aalborg Universitetshospital.

Bent Wulff Jakobsen er speciallæge i ortopædi og har senest været ansat som centerchef ved Akutcenteret ved Aarhus Universitetshospital. Inden da var han fra 2011-2017 lægefaglig direktør ved Aleris-Hamlet Hospitaler, hvor han var ansvarlig for den medicinske kvalitet, som blandt andet indebar monitorering og håndtering af klage- og erstatningssager, forretningsudvikling indenfor sundhedsområdet samt en rolle som leder af forskning og udvikling.

Han er 65 år og uddannet læge fra Aarhus Universitet i 1980 og blev speciallæge i ortopædkirurgi i 1994.

Bent Wulff Jakobsen har 38 års lægelig erfaring, 12 års erfaring med privat iværksætteri, ledelse og brancheforeningspolitik samt 13 års erfaring inden for offentlig ledelse. Han har gennem sin karriere løbende videreuddannet sig ved blandt andet at tage kurser i forandringsledelse, distanceledelse, læge-
patientkommunikation samt offentlig ledelse og administration.

Han har også haft en lang række poster inden for organisatorisk arbejde, blandt andet som medlem af dialogpanelet for Det Nationale Kvalitetsprogram for sundhedsvæsenet, som medlem af IKAS’ bestyrelse og som medlem af Lægemiddelstyrelsens udvalg for lægevidenskabeligt udstyr. Han har endvidere været formand for brancheforeningen Sundhed Danmark og Dansk Idrætsmedicinsk Selskab.