Kristian Lunds blog
Branding Celgene

Gitte Ahle ny formand for Dansk Psykiatrisk Selskab

Gitte Ahle

Overlæge Gitte Ahle fra Psykiatrisk Center Glostrup, som er tidligere næstformand har afløst Torsten Bjørn Jacobsen som formand for Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS).

Gitte Ahle blev overlæge i 2013. Siden har hun været ansat på de to største akutafdelinger i Region Hovedstaden – først som overlæge i Akutafdelingen på Psykiatrisk Center København, så som ledende overlæge for Akutafdelingen på Psykiatrisk Center Glostrup. Hun har også kørt i Det Psykiatriske Akutberedskab i Region Hovedstaden.

Gitte Ahle har siden 2008 været tilknyttet Justitsministeriets Retspsykiatrisk Klinik, hvor hun har udfærdiget flere hundrede mentalobservationer. I efteråret 2016 tiltrådte hun en stilling som overlæge i retspsykiatri på Psykiatrisk Center Glostrup.

Gitte Ahle har også varetaget en lang række tillidsposter: Som yngre læge var hun tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant. Samt uddannelsesansvarlig yngre læge. Senere har hun været tillidsrepræsentant for overlægerne og formand for Overlægerådet, lige som hun har været uddannelsesansvarlig overlæge.

I sin tid hos DPS har Gitte Ahle været medlem af DPS´ etikudvalg og formand for DPS´ efteruddannelsesudvalg.