Kristian Lunds blog
Branding Celgene

Ny professor i godartede blodsygdomme

Henrik Frederiksen er ansat som ny klinisk professor og specialeansvarlig overlæge i godartede blodsygdomme på Hæmatologisk Afdeling, Odense Universitetshospital og Klinisk Institut, Syddansk Universitet.

Henrik Frederiksen har siden 2012 været ansat som overlæge på samme afdeling og som lektor ved Klinisk Institut ved SDU. Foruden det kliniske ekspertområde i godartede blodsygdomme varetager han også det faglige ansvar for behandling og opfølgning af visse kroniske leukæmier. Hans forskning fokuserer især på hæmatologiske sygdommes hyppighed og komplikationer.

Henrik Frederiksen er 51 år, speciallæge i hæmatologi siden 2010, og ph.d. fra Syddansk Universitet i genetisk epidemiologi i 2003. Han er forfatter til mere end 70 videnskabelige artikler, tre lærebogskapitler og er vejleder for seks afsluttede og igangværende ph.d.-forløb. Han har desuden siden 2013 været formand for hæmatologisk fælles DMCG, forretningsudvalgsmedlem i Dansk Kræftforum og siden 2017 også formand for Dansk Hæmatologisk Selskab.

Privat er han gift med Marie Louise Frederiksen, der er alment praktiserende læge, og sammen har de tre voksne børn.