Kristian Lunds blog
Branding Celgene


Ny professor vil udforske immunsystemets mysterier

Bent Deleuran er ny professor i inflammationssygdomme ved Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital. Her forsker han i, hvordan immunsystemet fungerer, og hvordan viden om samme kan bruges til at bremse udviklingen af kroniske lidelser som f.eks. gigt, kræft og astma.

Inflammationssygdomme er en fælles betegnelse for mange forskelligartede betændelsessygdomme, som ofte er kortvarige og godartede. Enkelte udvikler sig dog til kroniske eller livstruende lidelser, og det er udviklingen af disse, professor Bent Deleuran og hans forskerkolleger er særligt interesserede i.

De forsker i, hvordan immunsystemets fungerer. Og med en bedre indsigt i immunsystemets funktion kan forskerne mere specifikt gribe ind i de processer, der styrer immunsystemet, og dermed på sigt tilbyde patienterne bedre behandling bl.a. i form af personlig medicin.

Bent Deleuran er ny professor på Institut for Biomedicin, hvor han tidligere har været professor MSO.