Kristian Lunds blog
Branding Celgene

Ny professor i rehabilitering og palliation

Karen la Cour

Karen la Cour tiltræder 1. april som professor i rehabilitering og palliation hos REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation på Syddansk Universitet.

Hun er ansat som professor i rehabilitering og palliation med særlig funktion som forskningsgruppeleder i et fem årigt professoratet med mulighed for forlængelse.

Karen la Cour er ph.d., Master of Science og ergoterapeut, og hun har siden 2009 været ansat på Syddansk Universitet. Her har hun siden 2011 har været lektor ved Institut for Sundhedstjenesteforskning og leder af forskningsgruppen for aktivitetsstudier og ergoterapi.

Karen la Cour har gennem sin forskning sat fokus på, at sikre mennesker med livstruende sygdomme muligheden for at kunne klare nødvendige og ønskede aktiviteter til at skabe mening og indhold i den sidste del af livet. Hun har gennem mange år arbejdet for at fremme menneskers muligheder for at kunne deltage og engagere sig i eget liv på trods af alvorlig sygdom. Det er et område, der kræver stor opmærksomhed særligt i takt med at sundhedssystemet i stigende grad organiseres, så mennesker med livstruende sygdomme skal kunne klare sig længst muligt i eget hjem.