Kristian Lunds blog
Branding Celgene


Ny klinikchef på Vestdansk Center for Rygmarvsskade

1. marts overtager Henrik Sångren det lægefaglige ansvar for det højt specialiserede center for neurorehabilitering af rygmarvsskadede patienter fra Jylland og Fyn.

Henrik Sångren har tidligere været ansat som afdelingslæge på Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR) på Regionshospitalet Viborg, og det var oplagt for ham at søge stillingen som klinikchef, da den for nylig blev ledig. Henrik Sångren kommer fra en stilling som overlæge ved Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering på Hospitalsenheden Vest.

VCR havde ikke på forhånd lagt sig fast på, hvilket speciale den nye klinikchef skulle have som sin lægefaglige forankring.

"Vi er meget bevidste om det store ansvar, vi har påtaget os som det ene af landets to rehabiliteringscentre for en hårdt ramt patientgruppe. Det er afgørende vigtigt, at vi giver patienterne den bedst mulige hjælp til at komme videre i deres liv," siger lægefaglig direktør Michael Braüner Schmidt, Hospitalsenhed Midt.

"Så vi har først og fremmest set os om efter en ansøger med interesse for neurorehabilitering i en tværfaglig sammenhæng. Det har Henrik Sångren. Desuden kommer han med en bred klinisk erfaring fra flere forskellige specialer. Alt i alt matcher han stillingsprofilen perfekt," fortsætter den lægefaglige direktør.

Samarbejdet mellem alle fagligheder var noget af det, der gjorde indtryk på Henrik Sångren under den tidligere ansættelse på VCR.

På VCR fik han også et godt indtryk af centrets samarbejde med andre afdelinger og institutioner om forskning i de kliniske problemstillinger ved rygmarvsskade og kvalitetsarbejdet i centret.

"Jeg tror på, at jeg kan bidrage positivt ind i den kultur," siger den kommende klinikchef.

Henrik Sångren er speciallæge i almen medicin. De seneste knap fem år har han været ansat i stillinger, der giver ham et solidt lægefagligt rygstød i sit nye job som klinikchef.

Henrik Sångren er 51 år og bor i Borum ved Århus. Han er gift med Iben og har tre børn. I fritiden færdes han meget i naturen og bruger desuden en del tid på bøger, musik og flyvemaskiner.

Henrik Sångren afløser Heidi Aagaard, som forlod VCR til fordel for direktørstillingen i RehabiliteringsCenter for Muskelsvind. Siden efteråret 2017 har overlæge Rikke Middelhede Hansen været konstitueret som klinikchef.