Kristian Lunds blog
Branding Celgene


Celle-forsker får EliteForsk-pris

Anja Groth, 43 år, professor på Biotech Research and Innovation Centre (BRIC), Københavns Universitet, er en af fem forskere, som i dag får EliteForsk-prisen.

Hun modtager dermed 1,2 millioner kroner som en påskønnelse af hendes store indsats i forskningens tjeneste. Heraf er 200.000 kroner en personlig hæderspris, mens 1.000.000 kroner går til forskningsaktiviteter.

Danmarks Frie Forskningsfonds begrundelse for, at Anja Groth skal have prisen er, at hun har udført fundamental vigtig forskning, som belyser, hvordan epigenetisk information overføres under celledeling. Resultaterne er vigtige for afdækningen af, hvordan vores arvemateriale og dets korrekte funktion videregives under cellers vækst.

Forskningen er i et større perspektiv relevant for at forstå menneskets udvikling, aldring og sygdomme, herunder kræft. Anja Groths opdagelser er resultatet af en ihærdig og ambitiøs søgen efter svar på store biologiske spørgsmål. Hertil er der anvendt avancerede molekylærbiologiske og -genetiske teknikker samt omfattende tværdisciplinært samarbejde med ledende forskere. Hendes omfattende forskning har ført til, at hun i dag er en kendt og anerkendt forsker inden for epigenetik og genom stabilitet.

Anja Groth har publiceret i de vigtigste biologiske tidsskrifter, herunder Nature, og hun har opnået en række hædersbevisninger i form af nationale og internationale priser og bevillinger.

Anja Groth har en mastergrad i biokemi fra Københavns Universitet og en ph.d.-grad fra 2004 fra samme sted inden for cancerbiologisk forskning udført ved Kræftens Bekæmpelse. Hun var postdoc ved Institut Curie i Paris i 3 år og kom herefter tilbage til Danmark, hvor hun blev adjunkt og gruppeleder ved BRIC i København. Hun blev i 2016 udnævnt som professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i København med laboratorium ved BRIC, hvor hun i dag er leder af en stor forskningsgruppe.