Kristian Lunds blog
Branding Celgene

Danmarks får sin første tobak-professor

Charlotta Pisinger

Danmark får sin første tobaks-professor. Det er Charlotta Pisinger, og professoratet er et delt klinisk professorat i tobaksforebyggelse mellem Hjerteforeningen, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse (CKFF) ved Bispebjerg Hospital, Region Hovedstaden og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet.

Charlotta Pisinger har første arbejdsdag i Hjerteforeningen i dag, 5. februar 2018, og hun afholder sin formelle tiltrædelsesforelæsning i marts måned.

Hjerteforeningen medfinansierer professoratet, da forskning i indsatser mod rygning er én af Hjerteforeningens største prioriteringer inden for forebyggelse.

"Det er en glæde, at vi i Hjerteforeningen får mulighed for at opruste med så stor en satsning inden for tobaksforebyggelse, og at vi nu kan introducere Danmarks førende forsker på tobaksområdet i et nyt professorat. Tobak er den enkeltstående risikofaktor, der spiller den største rolle i forebyggelse af hjerte-kar-sygdom. Derfor har tobaksforebyggelse allerhøjeste prioritet her i Hjerteforeningen. Charlottas ansættelse er et led i vores oprustning i kampen mod tobakken," siger administrerende direktør i Hjerteforeningen, Kim Høgh, i en pressemeddelelse.

"Professoratet betyder desuden, at der vil komme endnu mere fokus på betydningen af en effektiv forebyggelsesindsats, og ikke mindst hvad vi kan gøre for at forhindre alle de rygerrelaterede hjerte-kar-tilfælde. Det er meget glædeligt, at vi på den måde får mulighed for at koble vores aktiviteter mere direkte med forskningen på området," siger Kim Høgh.