Kristian Lunds blog
Branding Celgene

Marie og August Krogh Prisen til Hans Erik Bøtker

Hans Erik Bøtker

Professor Hans Erik Bøtker, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, fik på Lægevidenskabelige Selskabers (LVS) årsmøde den store pris, Marie og August Krogh Prisen, på 1,5 mio. kroner, hvor 250.000 er personligt og 1.250.000 kroner er til forskning.

Prisen uddeles af Novo Nordisk Fonden efter indstilling fra bestyrelsen i Lægevidenskabelige Selskaber og er en af de fornemste forskerpriser, der uddeles i Danmark.

Hans Erik Bøtker fik prisen for sin livslange, imponerende indsats for forskningen i og helbredelsen af hjertesygdomme i det danske sundhedsvæsen og samarbejde med udenlandske eksperter.

Hans Erik Bøtker startede allerede sin forskningskarriere inden kandidateksamen og har siden haft en meget omfattende forskningsaktivitet samt en meget stor aktivitet som forskningsvejleder. Hans forskningsaktivitet har hovedsageligt været indenfor iskæmisk hjertesygdom, altså forsnævringen af de blodkar, der forsyner hjertet.

Forskningsaktiviteterne har været centreret omkring fire hovedområder:

Hjertemusklens metabolisme,

Vaskulære metaboliske abnormiteter hos patienter med angina pectoris men med normale kranspulsårer, såkaldt mikrovaskulær angina,

Skademekanismer i forbindelse med akut myokardieinfarkt eller akut koronarsyndrom og særligt beskyttende mekanismer i forbindelse med myokardieiskæmi, såkaldt kardioprotektion,

Andre aspekter end for iskæmisk hjertesygdom, herunder billeddannende modaliteter, hjerteinsufficiens, stentbehandling etc.


Hans Erik Bøtker har offentliggjort en lang række artikler om metaboliske mekanismer, herunder også forskellige billeddannende modaliteter som PET-skanning og SPECT-skanning, og han har i den forbindelse udviklet en matematisk model for kvantitering af hjertets glukoseoptagelse. Senest har HEB i samarbejde med MR-centret taget initiativ til etablering af hyperpolariseret MR til non invasiv kvantitering af specifikke elementer af hjertets metabolisme under iskæmi og reperfusion samt ved hjertesvigt.

Den metaboliske forskning førte til, at HEB begyndte at interessere sig for patienter med angina pectoris med normale kranspulsårer. Dette førte i 2000 til disputatsen “Vascular and metabolic abnormalities in patients with angina pectoris and normal coronary angiograms" og talrige originale peer reviewed artikler samt hele 9 bogkapitler om området og mange internationale samarbejdsrelationer.

Hans Erik Bøtker har de seneste år forsket inden for såkaldt reperfusionsmekanismer og kardioprotektionsmekanismer i forbindelse med iskæmisk hjertesygdom. Det har bl.a.ført til et omfattende internationalt netværk af forskningssamarbejder. HEB har dels været associated professor ved University of Texas, Houston Medical School, men har også gennem sit forskningsarbejde været medlem af forskergruppen omkring prekonditionering, som er et internationalt forskningssamarbejde med partnere fra Oxford og Toronto. Dette har ført til en række internationalt ansete publikationer i bl.a. Lancet.

Alt i alt har Hans Erik Bøtker en publikationsrække, som andrager over 386 numre med originale per reviewed artikler i de førende medicinske tidsskrifter. Der er således ingen tvivl om, at HEB har ydet og yder en anerkendt og betydelig forskningsindsats indenfor flere meget vigtige områder af kardiologien og har en meget stor vejledererfaring, herunder forfatterskaber i 20 bogkapitler og undervisningserfaring, som gør ham til en særdeles værdifuld og aktiv videnskabsmand.