Kristian Lunds blog
Branding Celgene


Ida Gustafsson ny ledende overlæge

Overlæge Ida Gustafsson skal sammen med den ledende oversygeplejerske stå i spidsen for Hjerteafdelingen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Ida Gustafsson kommer fra en stilling som afsnitsansvarlig overlæge for Hjertemedicinsk Dagafsnit på Hvidovre Hospital. Hun er speciallæge i intern medicin og kardiologi, ph.d. og har mere end 20 års klinisk erfaring. Sideløbende med det kliniske arbejde har hun været engageret i forskning indenfor især hjertesvigt, hjerterehabilitering og kardiovaskulære komplikationer ved diabetes. Ida har desuden forskellige tillidshverv i Dansk Cardiologisk Selskab og repræsenterer Region Hovedstaden i Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase.

Hjerteafdelingen har landets største optageområde på ca. 442.000 borgere og ca. 300 ansatte. Aktuelt er Hjerteafdelingen fordelt på Bispebjerg og Frederiksberg matriklerne og består af 3 sengeafsnit, et invasivt afsnit, hvor der foretages koronararteriografi samt pacemakeranlæggelse, foruden et meget stort ambulatorium med 80.000-90.000 besøgende om året.

En af de store opgaver i nær fremtid for Hjerteafdelingens ledelsesteam bliver at samle afdelingen i Nyt Hospital Bispebjerg til gavn for både patienter og medarbejdere.

 

Ida Gustafsson starter i den nye stilling den 1. april 2018.