Kristian Lunds blog
Branding Celgene

Sidste Steno-direktør er fundet

Poul Erik Jakobsen

1. februar tiltræder 57-årige Poul Erik Jakobsen den nye stilling som centerdirektør ved Steno Diabetes Center Nordjylland (SDCN).

Han kommer fra en stilling som ledende overlæge ved det endokrinologiske speciale på Aalborg Universitetshospital.
Dermed er ledelsen af de regionale Steno Diabetes Centre over hele landet nu på plads. 
Poul Erik Jakobsen skal han stå i spidsen for at føre de visioner ud i livet, som Region Nordjylland og Novo Nordisk Fonden indgik aftale om i december 2017.

Strukturen på Steno Diabetes Center Nordjylland vil blive sådan, at Poul Erik Jakobsen i sin nye stilling fortsat vil have det overordnede ansvar for det endokrinologiske speciale på Aalborg Universitetshospital, som han har i dag og har haft siden 2014.

Brænder for det

Han har tilbragt hele sin medicinske karriere i det nordjyske sundhedsvæsen og ser nu frem til at bidrage yderligere til udviklingen af diabetesområdet i Nordjylland fra sin nye platform.

"Jeg brænder for at fortsætte en proces, der er kommet godt fra start. Nu skal vi have udfoldet alle drejebogens fantastiske initiativer og muligheder, så de kan blive til glæde og gavn for alle nordjyske diabetespatienter og forhåbentlig inspirere til ny patientnær diabetesbehandling ud over regionens og landets grænser," siger Poul Erik Jakobsen i en pressemeddelelse fra Steno Diabetes Center Nordjylland.

795 mio. kr. til centret

Aftalen med Novo Nordisk Fonden blev underskrevet 11. december med opstart 1. januar 2018. Den medfører en bevilling på 795 mio. kr. til etablering af nye, fysiske rammer for Steno Diabetes Center Nordjylland samt initiativer vedrørende supplerende behandling, forskning, tværsektorielt samarbejde, uddannelse og kompetenceudvikling samt regionens særkende ”Digital Sundhed og Diabetes”.

Indfasningsperioden for SDCN forløber i perioden 2018 til 2022, hvor SDCN forventes at være færdigbygget og gå i fuld drift. Selve centeret bliver placeret i sammenhæng med Nyt Aalborg Universitetshospital i Aalborg Øst.

Poul Erik Jakobsen er den sidste direktør for de regionale Steno Diabetes Centre over hele landet, som er fundet.

Region Sjælland har netop udnævnt Lise Tarnow, hidtil forskningschef for Nordsjælland, professor og i mange år tilknyttet Steno i Gentofte, som sin kommende direktør, og i december udså Region Midtjylland sig Troels Krarup, overlæge på Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, MEA, Aarhus Universitetshospital, og i øvrigt formand for endokrinologerne, mens region Syddanmark valgte Jan Erik Henriksen, ledende overlæge på Endokrinologisk Afdeling M, som centerdirektør for Steno Diabetes Center Odense.

Men Steno Diabetes Center Copenhagen kom først og er det dominerende center i hele Steno-konstruktionen, og her blev direktøren Allan Flyvbjerg. han kom fra en stilling som dekan for det sundhedsvidenskabelige område på Aarhus Universitet og havde en forid som ledende overlæge for endokrinologiske afdeling i Aarhus og formand for Diabetesforeningen.