Medicinsk Tidsskrift
 Ny viden om behandling af patienter i almen praksis   
Branding Celgene

Professor i gravide med diabetes

Overlæge ph.d. Dorte Møller Jensen, Odense Universitetshospital er blevet udnævnt til klinisk professor ved Klinisk Institut, SDU. Professoratet ligger inden for graviditet, diabetes og fedme ved Steno Diabetes Center Odense og forskningsenheden for gynækologi og obstetrik.

Ny sygeplejefaglig direktør på OUH

Mathilde Schmidt-Petersen bliver ny sygeplejefaglig direktør på OUH – Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus. Hun kommer fra en stilling som oversygeplejerske på Medicinsk Afdeling M/FAM på sygehuset i Svendborg og tiltræder 15. juni 2018.

Ny ledende overlæge skal styrke akutafdeling

Kitten Engell Weber er ansat som ny ledende overlæge i Akutafdelingen på Nordsjællands Hospital pr. 1. september og skal blandt andet bidrage til at styrke rekrutteringen og uddanne læger til det akutmedicinske speciale.

Gammel kending bliver gæsteprofessor på Aarhus Universitet

Jo (Jozef Gabriel R.) De Mey bliver tilknyttet Aarhus Universitet som gæsteprofessor på Institut for Biomedicin. Det er langt fra første gang, forskeren med speciale i hjerte-kar-sygdomme gæster Aarhus.

Hjerteforeningens forskningschef får årets forskerpris

Danske hjertelægers fornemste forskerpris er i år netop overrakt til professor og overlæge Gunnar Gislason – leder af forskningen på kardiologisk afdeling på Herlev og Gentofte Hospital og siden 2014 også forskningschef i Hjerteforeningen.

Lone de Neergaard er død

En af de mest magtfulde personer i det danske sundhedsvæsen gennem flere årtier, fhv. overlæge Lone de Neergaard er død, 72 år. Hun døde 7. maj.

Uddannelsespris til overlæge Mirza Husic

Uddannelsesansvarlig overlæge Mirza Husic, Medicinsk Afdeling M/FAM på OUH, Svendborg Sygehus har modtaget årets uddannelsespris i Dansk Kardiologisk Selskab.

Bevilling støtter forskning i moderkagekræft

Lone Sunde fra Aarhus Universitet har modtaget 590.000 kroner af Riisfort Fonden til at analysere arvemateriale (DNA) fra moderkagekræft i blodprøver.

Bornholms Hospital får ny vicedirektør

Annemarie Hellebek er blevet ansat som ny vicedirektør på Bornholms Hospital fra i dag, 1. maj. Annemarie Hellebek kommer fra en stilling som enhedschef for Kvalitet og Patientsikkerhed i Center for Sundhed i Region Hovedstaden.

Markant diabetesprofil er død

Christian Binder er død. Han blev 85 år og var igennem sit lægefaglige virke som speciallæge i endokrinologi med til at sætte Danmark på verdenskortet inden for sit felt.

Ny ledende overlæge til kvindeafdeling i Horsens

Marie Højriis Storkholm tiltræder 1. juni som ledende overlæge i Kvindesygdomme og Fødsler på Regionshospitalet Horsens. Marie er speciallæge i gynækologi og obstetrik.

Merete Nordentoft får Lægeforeningens Ærespris

Lægeforeningens Ærespris er på årets Lægemøde givet til Merete Nordentoft, professor og overlæge i psykiatri. Hun får prisen for sit store arbejde med at forbedre behandlingen for patienter med psykisk sygdom.

Svensk psykologi-professor til SDU

Institut for Psykologi, SDU, har udnævnt den svenske professor Per Carlbring til adjungeret professor i eHealth med speciale i eMental Health.

Politiker er ny formand for patientsikkerheden

Karin Friis Bach (Rad.) har ikke alene afløst Ulla Astman (S) som formand for Danske Regioners sundhedsudvalg, hun har nu også afløst hende som formand for Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Han vil kortlægge sygdommes fingeraftryk i hjernen

Som ny professor i præcisionsmedicin vil overlæge Hartwig Siebner ved hjælp af billeder af hjernen finde nøglen til den diagnostik og behandling, der passer præcis til den enkelte patient.

Holbæk Sygehus får ny vicedirektør

Lone Bjørklund tiltræder til juni stillingen som vicedirektør med sundhedsfaglig ansvar på Holbæk Sygehus. Dermed afløser hun Aase Bjerring, der efter en lang karriere i sundhedsvæsenet har valgt at gå på pension.

Ny ledende overlæge i Hjørring

Bent Wulff Jakobsen er tiltrådt stillingen som ledende overlæge i Ortopædkirurgien i Hjørring, som er organiseret under Aalborg Universitetshospital.

Lars Rebien Sørensen ny formand for Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fondens bestyrelse har indstillet, at den tidligere direktør for Novo Nordisk, Lars Rebien Sørensen, bliver ny bestyrelsesformand i Novo Nordisk Fonden med effekt fra 1. juli 2018. Han bliver samtidig formand for fondens investeringsselskab, Novo Holdings A/S.

Filip Krag Knop får stor europæisk diabetespris

Ny og banebrydende forskning om tarmen som et vigtigt organ for udskillelse og regulering af glukagon samt mange opsigtsvækkende resultater om tarmhormoner og deres betydning for udviklingen af diabetes.

Klinisk lektor i nuklearmedicin

Forskningsansvarlig overlæge, dr. med., Jørn Theil er udnævnt til den første kliniske lektor indenfor det nuklearmedicinske område ved Hospitalsenheden Vest med virkning fra 1. maj.

Ny professor forsker i biologisk støv

Speciallæge og ph.d. Vivi Schlünssen er ny professor i arbejds- og miljømedicinsk epidemiologi på Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet.

Genforsker modtager international pris

Professor og overlæge dr. med. Anne Tybjærg-Hansen, Rigshospitalet, får Anitschkow-medaljen og en pris på 10.000 euro som anerkendelse af hendes forskning. Hun er den første kvinde og første dansker, der modtager denne pris.

Ny professor vil behandle ved hjælp af kost

Overlæge, dr. med. Steen Bendix Haugaard fra Endokrinologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital er udnævnt til klinisk professor ved Institut for Klinisk Medicin, det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Danmarks første hospice- og hospitalsfilosof

Simon Berg er ansat som Danmarks første hospice- og hospitalsfilosof på Hospitalsenheden Vest, hvor han bl.a. vil træne de ansatte på kræftafdelingen i Herning i filosofisk tænkning og lære dem at omsætte tankerne i praksis.

Anne Kaltoft ny direktør for Hjerteforeningen

Anne Kaltoft skifter stol i Hjerteforeningen. Hun fratræder sine poster som formand for Hjerteforeningen og Børnehjertefonden og bliver adm. direktør for foreningen.

Professor i translationel empowerment

Sygeplejerske og forskningsleder Vibeke Zoffman er fra april 2018 udnævnt til professor i translationel empowerment ved Insititut for Folkesundhed, Københavns Universitet og ved Rigshospitalet, Juliane Marie Centret.

Ole Hilberg bliver professor i lungemedicin

Overlæge dr.med. Ole Hilberg, 57, fra Medicinsk afdeling på Vejle Sygehus er netop tiltrådt som klinisk professor i lungemedicin ved Vejle Sygehus og Institut for Regional Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet.

Oluf Borbye modtager pris i forskningskommunikation

Professor Oluf Borbye Pedersen, en af Danmarks mest anerkendte diabetesforskere, modtager Forskningskommunikationsprisen. Han får den for en dedikeret indsats med formidling af sin omfattende forskning i bl.a. diabetes, fedme og tarmbakterier.

Landets første professor i gynækologisk kræftkirurgi

OUH Odense Universitetshospital – Svendborg Sygehus og Syddansk Universitet har udnævnt ph.d. og overlæge Pernille Tine Jensen til professor i gynækologisk cancer med fokus på forskning inden for robotkirurgi. Dermed bliver hun den første kvindelige professor på området i Danmark.

Ny professor i abdominal radiologi

Søren R. Rafaelsen er ansat som ny klinisk professor i røntgenundersøgelse og -diagnostik af mave-tarmsygdomme på røntgenafdelingen, Vejle Sygehus, Sygehus Lillebælt og Institut for Regional sundhedsforskning, Syddansk Universitet.

Ledende overlæge for ny kardiologisk afdeling

Kardiologien får en skarpere profil på Nordsjællands Hospital og bliver nu et selvstændigt speciale. Specialeansvarlig overlæge Niels Tønder konstitueres som ledende overlæge for den nye kardiologiske afdeling.

Ny professor i betændelsestilstande i lunger og blodkar

Dr.med. Grith Lykke Sørensen, 46, er udnævnt til professor i et nyt professorat i betændelsestilstande i lunger og blodkar på Institut for Molekylær Medicin på Syddansk Universitet, SDU.

Ny Aarhus-professor vil styrke behandlingen af psykiske lidelser

Søren Dinesen Østergaard er ny professor på Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital Risskov, Afdeling for Depression og Angst. Her vil han primært forske i såkaldt målebaseret behandling af psykiske lidelser.

Ny professor ved Syddansk Universitet

Robin Christensen er pr. 1. april ansat som professor i Biostatistik og Klinisk Epidemiologi ved Reumatologisk Forskningsenhed, Klinisk Institut, Syddansk Universitet/Odense Universitetshospital.

Ny ledende overlæge på hudafdeling

Professor, dr.med. Simon Francis Thomsen er ansat som ny ledende overlæge på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.